• موسسه آموزش عالی کارن سیستم رزرو برای ثبت نام ندارد.
  • پس از ثبت اطلاعات خود، از طرف موسسه ظرف مدت 3 روز کاری با شما جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و انجام پروسه ثبت نام، تماس گرفته خواهد شد. لطفا در صورت عدم تماس از طرف همکاران ما، جهت اطمینان از انجام درست پروسه ثبت نام، با موسسه آموزش عالی کارن تماس حاصل نمایید.
  • برای اطلاع از نحوه ثبت نام به راهنمای کاربری ثبت نام ترم یک مراجعه نمایید.
  • لطفا در هنگام ثبت نام کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.
  • تاریخ تشکیل کلاسها در سال آینده بصورت تقریبی بوده و زمان دقیق متعاقبا بعد از مشخص شدن تقویم آموزشی سال اعلام خواهد شد.
  • نیم ساعت استراحت در کلاس فشرده
  • 2 x نیم ساعت استراحت در کلاس های فوق فشرده پلاس و فشرده پلاس و فشرده  پنج شنبه و جمعه

نوجوانان روزهای فرد - آنلاین ( فرد )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5892 نوجوانان 1401/07/17 1401/10/11 16:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 4
6104 نوجوانان 1401/10/20 1402/01/13 16:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
نوجوانان روزهای زوج - حضوری ( زوج )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5891 نوجوانان 1401/07/18 1401/10/10 18:00 الی 19:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 12 باقیمانده :
6046 نوجوانان 1401/07/18 1401/10/10 19:45 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 12 باقیمانده : 8
6103 نوجوانان 1401/10/19 1402/01/23 19:45 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 11 باقیمانده : 11
نوجوانان روزهای فرد - حضوری ( فرد )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5890 نوجوانان 1401/07/17 1401/10/11 18:00 الی 19:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 11 باقیمانده :
6102 نوجوانان 1401/10/20 1402/01/13 19:45 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 11 باقیمانده : 11