+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
  • موسسه آموزش عالی کارن سیستم رزرو برای ثبت نام ندارد.
  • پس از ثبت اطلاعات خود، از طرف موسسه ظرف مدت 3 روز کاری با شما جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و انجام پروسه ثبت نام، تماس گرفته خواهد شد. لطفا در صورت عدم تماس از طرف همکاران ما، جهت اطمینان از انجام درست پروسه ثبت نام، با موسسه آموزش عالی کارن تماس حاصل نمایید.
  • برای اطلاع از نحوه ثبت نام به راهنمای کاربری ثبت نام ترم یک مراجعه نمایید.
  • لطفا در هنگام ثبت نام کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.
  • تاریخ تشکیل کلاسها در سال آینده بصورت تقریبی بوده و زمان دقیق متعاقبا بعد از مشخص شدن تقویم آموزشی سال اعلام خواهد شد.
  • نیم ساعت استراحت در کلاس فشرده
  • 2 x نیم ساعت استراحت در کلاس های فوق فشرده پلاس و فشرده پلاس و فشرده  پنج شنبه و جمعه


فوق فشرده پلاس ( شنبه الی چهار شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5682 1401/04/01 1401/04/18 8:00 الی 13:30 14,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5776 1401/05/08 1401/05/25 8:00 الی 13:30 14,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 12
فشرده پلاس روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5644 1401/03/30 1401/04/25 8:00 الی 13:30 14,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 2
فشرده ظهر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5645 1401/04/13 1401/05/26 14:00 الی 17:30 14,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5784 1401/05/31 1401/07/09 14:00 الی 17:30 14,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
فشرده عصر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5585 1401/04/13 1401/05/26 18:00 الی 21:15 14,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5775 1401/05/31 1401/07/09 18:00 الی 21:15 14,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 7
فشرده پلاس روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5589 1401/03/29 1401/04/26 16:00 الی 21:15 14,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 7
فشرده ظهر روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5646 1401/04/14 1401/05/27 14:00 الی 17:30 14,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 5
5785 1401/05/30 1401/07/07 14:00 الی 17:30 14,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
فشرده عصر روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5656 1401/04/14 1401/05/27 18:00 الی 21:15 14,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5779 1401/05/30 1401/07/07 18:00 الی 21:15 14,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 13
فشرده کامپکت ( یک شنبه و سه شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5647 1401/04/12 1401/05/25 8:00 الی 13:30 14,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 9
فشرده آخر هفته ( پنج شنبه و جمعه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5783 1401/04/17 1401/05/27 8:00 الی 13:30 14,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 13
5648 1401/04/17 1401/05/27 8:00 الی 13:30 14,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5774 1401/06/03 1401/07/08 8:00 الی 13:30 14,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 13
آنلاین-فشرده صبح فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5651 1401/04/14 1401/05/27 8:00 الی 11:30 10,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 9
آنلاین-فشرده عصر فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5650 1401/04/14 1401/05/27 18:00 الی 21:15 10,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 4
آنلاین - فشرده عصر زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5692 1401/05/31 1401/07/09 18:00 الی 21:15 10,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
موسسه آموزش عالی کارن 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد