تعطیلی کلاسها از 13 تا 18 مهرماه
تعطیلی کلاسها از 13 تا 18 مهرماه
  • Sunday, October 4, 2020

به دستور استانداری تهران:

کلیه کلاسها از تاریخ 1399/07/13 تا 1399/07/18 تعطیل میباشند. کلاسها بعد از این تاریخ طبق روال اجرا خواهد شد.