+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

 

ثبت نام ترم جدید

فشرده زوج و فرد (آنلاین و حضوری)

فشرده پلاس زوج و فرد

فشرده آخر هفته

فشرده کامپکت
 

 

آیین نامه ثبت نام 

- ثبت نام ها بر اساس الویت بندی زیر انجام میگیرد:
                    الویت اول: زبان آموزانی که در روز و ساعت کلاس ترم قبل خود ثبت نام میکنند.
                    الویت دوم: زبان آموزانی که قصد تغییر ساعت یا روز کلاس خود را دارند.
                    الویت سوم: برای متقاضیان تعیین سطح شده که قصد ثبت نام کلاس را دارند. 

 

با توجه به افزایش قابل توجه درخواست ها برای کلاس های عصر، توجه داشته باشید که: 

- کلاس های با تعداد زیر 8 نفر به حد نصاب نرسیده و فورا کنسل خواهند شد.

- ظرفیت کلاس های بر اساس گنجایش کلاس ها تعیین شده و در دوران کرونا به هیچ وجه قابل افزایش نیستند.

- ثبت نام با تاخیر شامل 50 هزار تومان جریمه می باشد.

لذا خواهشمندیم کلاس خود را به موقع ثبت نام کنید و برای کلاس خود حتی المقدور یک ساعت جایگزین در نظر بگیرید. 

 

آیین نامه برگزاری کلاس ها

با توجه به اعلام عبور امواج کرونا و دریافت نسبی واکسیناسیون همگانی، به اطلاع می‌رسانیم که کلیه کلاس‌های حضوری، با توجه به قوانین زیر برگزار می‌شود:


- رعایت فاصله اجتماعی 2 متر میان تک تک زبان آموزان‌
استفاده از ماسک در تمام مدت برگزاری کلاس‌
رعایت کلیه موارد بهداشتی مانند ضد عفونی کلاس قبل از برگزاری کلاس و استفاده از تب سنج در بدو‌ ورود به آموزشگاه‌

به این جهت از کلیه زبان آموزانی که به هرگونه مایل به زدن واکسن نیستند، ساکن خارج‌ از تهران (شهرستان، خارج از کشور) هستند، دارای بیماری‌های خاص بوده و یا اصولا از حضور در کلاس واهمه دارند، خواهشمندیم ترم آینده در کلاسهای «فقط آنلاین» شرکت نمایند.

 

در صورت قرمز شدن وضعیت پایتخت، تمامی کلاس های حضوری بدون وققه به صورت آنلاین ادامه پیدا خواهند کرد. لازم به ذکر است شهریه مصوب جلسات دوره های حضوری که در بازه زمانی تعطیلات و محدودیت ها آنلاین برگزار میشود، ثابت بوده و مابه التفاوتی به این جلسات تعلق نمیگیرد. 

 

آیین نامه انصراف از دوره:  

انصراف بعد از جلسه اول و ذخیره شهریه کلاس، امکان پذیر نیست.

ثبت انصراف، قبل از شروع دوره یا در حین برگزاری جلسه اول امکان پذیر است و عودت وجه با کسر 10 درصد از شهریه کلاس انجام میگیرد.

تعیین زمان عودت شهریه بعد از ثبت انصراف، بر عهده موسسه آموزش عالی آزاد گفتار آفرین کارن خواهد بود.

 

ثبت نام شما در کلاس، به منزله مطالعه دقیق، آگاهی و تأیید کلیه موارد ذکر شده در موسسه آموزش عالی آزاد گفتار آفرین کارن می باشد.

 

کلاس‌ C1.3 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
C1.3 فشرده زوج عصر 5721 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 10:00
الویت دوم: 10:30
الویت سوم: 10:45
کلاس‌ C1.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
C1.2 فشرده فرد عصر 5745 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 10:00
الویت دوم: 10:30
الویت سوم: 10:45
کلاس‌ C1.1 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
C1.1 فشرده زوج ظهر 5710 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 10:00
الویت دوم: 10:30
کلاس‌ B2.4 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.4 فشرده پلاس زوج 5698 1401/02/28 1401/03/25 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 10:00
الویت دوم: 10:30
الویت سوم: 10:45
B2.4 فشرده زوج ظهر 5709 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 10:00
الویت دوم: 10:30
الویت سوم: 10:45
B2.4 فشرده فرد عصر 5744 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 10:00
الویت دوم: 10:30
الویت سوم: 10:45
B2.4
Online
فشرده زوج عصر
آنلاین
5765 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 10:00
الویت دوم: 10:30
الویت سوم: 10:45
کلاس‌ B2.3 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.3 فشرده زوج ظهر 5708 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 11:00
الویت دوم: 11:30
الویت سوم: 11:45
B2.3 فشرده زوج عصر 5720 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 11:00
الویت دوم: 11:30
الویت سوم: 11:45
B2.3 فشرده کامپکت 5729 1401/02/27 1401/04/07 روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 11:00
الویت دوم: 11:30
الویت سوم: 11:45
کلاس‌ B2.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.2 فشرده زوج ظهر 5707 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 11:00
الویت دوم: 11:30
الویت سوم: 11:45
B2.2 فشرده زوج عصر 5719 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 11:00
الویت دوم: 11:30
الویت سوم: 11:45
B2.2 فشرده فرد ظهر 5736 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 11:00
الویت دوم: 11:30
الویت سوم: 11:45
B2.2 فشرده فرد عصر 5743 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 11:00
الویت دوم: 11:30
الویت سوم: 11:45
B2.2
Online

فشرده فرد عصر
آنلاین

5772 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15

آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 11:00
الویت دوم: 11:30
الویت سوم: 11:45
کلاس‌ B2.1 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.1 فشرده پلاس زوج 5697 1401/02/28 1401/03/25 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 12:00
الویت دوم: 12:30
B2.1 فشرده زوج ظهر 5711 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 12:00
الویت دوم: 12:30
کلاس‌ B1-Plus ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
+B1 فشرده زوج ظهر 5706 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 12:00
الویت دوم: 12:30
الویت سوم: 12:45
+B1 فشرده زوج عصر 5718 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 12:00
الویت دوم: 12:30
الویت سوم: 12:45
+B1 فشرده فرد عصر 5742 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 12:00
الویت دوم: 12:30
الویت سوم: 12:45
+B1 فشرده پلاس فرد 5749 1401/02/27 1401/03/26 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 12:00
الویت دوم: 12:30
الویت سوم: 12:45
+B1 فشرده آخر هفته 5756 1401/02/29 1401/04/09 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 12:00
الویت دوم: 12:30
الویت سوم: 12:45
+B1
Online
فشرده زوج صبح
آنلاین
5761 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 11:30
آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 12:00
الویت دوم: 12:30
الویت سوم: 12:45
+B1
Online
فشرده زوج عصر
آنلاین
5764 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 12:00
الویت دوم: 12:30
الویت سوم: 12:45
کلاس‌ B1.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B1.2 فشرده پلاس زوج 5696 1401/02/28 1401/03/25 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 13:00
الویت دوم: 13:30
الویت سوم: 13:45
B1.2 فشرده زوج ظهر 5705 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 13:00
الویت دوم: 13:30
الویت سوم: 13:45
B1.2 فشرده زوج عصر 5717 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 13:00
الویت دوم: 13:30
الویت سوم: 13:45
B1.2 فشرده کامپکت 5728 1401/02/27 1401/04/07 روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 13:00
الویت دوم: 13:30
الویت سوم: 13:45
B1.2 فشرده فرد عصر 5741 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 13:00
الویت دوم: 13:30
الویت سوم: 13:45
B1.2 فشرده آخر هفته 5755 1401/02/29 1401/04/09 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 13:00
الویت دوم: 13:30
الویت سوم: 13:45
B1.2
Online
فشرده فرد صبح
آنلاین
5767 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 8:00 تا 11:30

آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 13:00
الویت دوم: 13:30
الویت سوم: 13:45
B1.2
Online
فشرده فرد عصر
آنلاین
5771 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 13:00
الویت دوم: 13:30
الویت سوم: 13:45
کلاس‌ B1.1 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B1.1 فشرده پلاس زوج 5695 1401/02/28 1401/03/25 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 14:00
الویت دوم: 14:30
الویت سوم: 14:45
B1.1 فشرده زوج ظهر 5704 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 14:00
الویت دوم: 14:30
الویت سوم: 14:45
B1.1 فشرده زوج عصر 5716 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 14:00
الویت دوم: 14:30
الویت سوم: 14:45
B1.1 فشرده کامپکت 5726 1401/02/27 1401/04/07 روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 14:00
الویت دوم: 14:30
الویت سوم: 14:45
B1.1 فشرده کامپکت 5727 1401/02/27 1401/04/07 روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 14:00
الویت دوم: 14:30
الویت سوم: 14:45
B1.1 فشرده فرد ظهر 5734 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 14:00
الویت دوم: 14:30
الویت سوم: 14:45
B1.1 فشرده فرد ظهر 5735 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 14:00
الویت دوم: 14:30
الویت سوم: 14:45
B1.1 فشرده فرد عصر 5740 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 14:00
الویت دوم: 14:30
الویت سوم: 14:45
B1.1 فشرده پلاس فرد 5748 1401/02/27 1401/03/26 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 14:00
الویت دوم: 14:30
الویت سوم: 14:45
B1.1 فشرده آخر هفته 5754 1401/02/29 1401/04/09 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 14:00
الویت دوم: 14:30
الویت سوم: 14:45
B1.1
Online
فشرده زوج صبح
آنلاین
5760 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 11:30
آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 14:00
الویت دوم: 14:30
الویت سوم: 14:45
B1.1
Online
فشرده زوج عصر
آنلاین
5763 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 14:00
الویت دوم: 14:30
الویت سوم: 14:45
کلاس‌ A2.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
A2.2 فشرده پلاس زوج 5694 1401/02/28 1401/03/25 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 15:00
الویت دوم: 15:30
الویت سوم: 15:45
A2.2 فشرده زوج ظهر 5703 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 15:00
الویت دوم: 15:30
الویت سوم: 15:45
A2.2 فشرده زوج عصر 5714 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 15:00
الویت دوم: 15:30
الویت سوم: 15:45
A2.2 فشرده زوج عصر 5715 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 15:00
الویت دوم: 15:30
الویت سوم: 15:45
A2.2 فشرده کامپکت 5725 1401/02/27 1401/04/07 روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 15:00
الویت دوم: 15:30
الویت سوم: 15:45
A2.2 فشرده فرد ظهر 5733 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 15:00
الویت دوم: 15:30
الویت سوم: 15:45
A2.2 فشرده فرد عصر 5739 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 15:00
الویت دوم: 15:30
الویت سوم: 15:45
A2.2 فشرده آخر هفته 5753 1401/02/29 1401/04/09 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 15:00
الویت دوم: 15:30
الویت سوم: 15:45
A2.2 فشرده آخر هفته 5757 1401/02/29 1401/04/09 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 15:00
الویت دوم: 15:30
الویت سوم: 15:45
A2.2
Online
فشرده فرد صبح
آنلاین
5766 1401/02/27 1401/04/09

روزهای فرد
ساعت 8:00 تا 11:30

آنلاین 

شنبه
1401/02/24
الویت اول: 15:00
الویت دوم: 15:30
الویت سوم: 15:45
A2.2
Online
فشرده فرد عصر
آنلاین
5770 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 15:00
الویت دوم: 15:30
الویت سوم: 15:45
کلاس‌ A2.1 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
A2.1 فشرده پلاس زوج 5693 1401/02/28 1401/03/25 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 16:00
الویت دوم: 16:30
الویت سوم: 16:45
A2.1 فشرده زوج ظهر 5702 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 16:00
الویت دوم: 16:30
الویت سوم: 16:45
A2.1 فشرده زوج عصر 5713 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 16:00
الویت دوم: 16:30
الویت سوم: 16:45
A2.1 فشرده کامپکت 5723 1401/02/27 1401/04/07 روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 16:00
الویت دوم: 16:30
الویت سوم: 16:45
A2.1 فشرده کامپکت 5724 1401/02/27 1401/04/07 روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 16:00
الویت دوم: 16:30
الویت سوم: 16:45
A2.1 فشرده فرد ظهر 5731 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 16:00
الویت دوم: 16:30
الویت سوم: 16:45
A2.1 فشرده فرد ظهر 5732 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 16:00
الویت دوم: 16:30
الویت سوم: 16:45
A2.1 فشرده فرد عصر 5738 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 16:00
الویت دوم: 16:30
الویت سوم: 16:45
A2.1 فشرده پلاس فرد 5747 1401/02/27 1401/03/26 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15

شنبه
1401/02/24
الویت اول: 16:00
الویت دوم: 16:30
الویت سوم: 16:45
A2.1
فشرده آخر هفته 5752 1401/02/29 1401/04/09 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30

شنبه
1401/02/24
الویت اول: 16:00
الویت دوم: 16:30
الویت سوم: 16:45
A2.1
Online
فشرده زوج صبح
آنلاین
5759 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 11:30
آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 16:00
الویت دوم: 16:30
الویت سوم: 16:45
A2.1
Online
فشرده زوج عصر
آنلاین
5762 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 16:00
الویت دوم: 16:30
الویت سوم: 16:45
کلاس‌ A1.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
A1.2 فشرده زوج ظهر 5701 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 17:00
الویت دوم: 17:30
الویت سوم: 17:45
A1.2 فشرده زوج عصر 5712 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 17:00
الویت دوم: 17:30
الویت سوم: 17:45
A1.2 فشرده کامپکت 5722 1401/02/27 1401/04/07 روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 17:00
الویت دوم: 17:30
الویت سوم: 17:45
A1.2 فشرده فرد ظهر 5730 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 17:00
الویت دوم: 17:30
الویت سوم: 17:45
A1.2 فشرده فرد عصر 5737 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 17:00
الویت دوم: 17:30
الویت سوم: 17:45
A1.2 فشرده پلاس فرد 5746 1401/02/27 1401/03/26 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 17:00
الویت دوم: 17:30
الویت سوم: 17:45
A1.2 فشرده آخر هفته 5750 1401/02/29 1401/04/09 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 17:00
الویت دوم: 17:30
الویت سوم: 17:45
A1.2 فشرده آخر هفته 5751 1401/02/29 1401/04/09 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 17:00
الویت دوم: 17:30
الویت سوم: 17:45
A1.2
Online
فشرده زوج صبح
آنلاین
5758 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 11:30
آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 17:00
الویت دوم: 17:30
الویت سوم: 17:45
A1.2
Online
فشرده فرد ظهر
آنلاین
5768 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 17:00
الویت دوم: 17:30
الویت سوم: 17:45
A1.2
Online
فشرده فرد عصر
آنلاین
5769 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1401/02/24
الویت اول: 17:00
الویت دوم: 17:30
الویت سوم: 17:45

 

در صورت قرمز شدن وضعیت پایتخت، تمامی کلاس های حضوری بدون وقفه به صورت آنلاین ادامه پیدا خواهند کرد. لازم به ذکر است شهریه مصوب جلسات دوره های حضوری که در بازه زمانی تعطیلات و محدودیت ها آنلاین برگزار میشود، ثابت بوده و مابه التفاوتی به این جلسات تعلق نمیگیرد.  

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
موسسه آموزش عالی کارن 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد