+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

کلاسهای ترم جاری نوجوانان
استاد تاریخ پایان تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری نوع دوره کد کلاس سطح
مهدی طالبی 1401/05/24 1401/02/28 روز های زوج
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین 5660 B1.1
مهدی طالبی 1401/05/24 1401/02/28 روز های زوج
ساعت 16:00 تا 17:30
حضوری 5661 A2.1
طناز رجبی 1401/05/25 1401/02/27 روز های فرد
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین 5662 A2.1
فاطمه سلیمی 1401/05/25 1401/02/27 روز های فرد
ساعت 16:00 تا 17:30
آنلاین 5663 A2.1
طناز رجبی 1401/05/25 1401/02/27 روز های فرد
ساعت 16:00 تا 17:30
حضوری 5664 A1.2
الهه قنبری 1401/05/24 1401/02/28 روز های زوج
ساعت 16:00 تا 17:30
حضوری 5665 A1.2
فاطمه سلیمی 1401/05/25 1401/02/27 روز های فرد
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین 5666 A1.2
ثریا بابایی 1401/05/24 1401/02/28 روز های زوج
ساعت 16:00 تا 17:30
حضوری 5546 A1.1
طناز رجبی 1401/04/22 1401/01/27 روز های زوج
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین 5551 A2.2
فاطمه سلیمی 1401/04/22 1401/01/27 روز های زوج
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین 5552 A2.1
مهدیس نجمی 1401/04/23 1401/01/28 روز های فرد
ساعت 18:00 تا 19:30
حضوری 5550 B1.2

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
موسسه آموزش عالی کارن 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد