+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

 

مشخصات دوره های نوجوانانشهریه دوره (ريال) ساعت برگزاری روز های برگزاری مدت دوره مدت زمان هر جلسه تعداد جلسات نوع دوره

14,900,000 16:00 - 17:30 روزهای زوج دوازده هفته نود دقیقه 36 ترمیک زوج

14,900,000 18:00 - 19:30 روزهای زوج دوازده هفته نود دقیقه 36 ترمیک زوج

14,900,000 16:00 - 17:30 روزهای فرد دوازده هفته نود دقیقه 36 ترمیک فرد

14,900,000 18:00 - 19:30 روزهای فرد دوازده هفته نود دقیقه 36 ترمیک فرد

29,800,000 10:00 - 13:30 روزهای زوج دوازده هفته دو x نود دقیقه 36 پکیج تابستان

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
موسسه آموزش عالی کارن 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد