مشخصات دوره‌های حضوری بزرگسالان
نوع دوره تعداد جلسات مدت زمان هر جلسه مدت دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری سطوح قابل ارائهفوق فشرده پلاس 12 سه x نود دقیقه دو هفته شنبه تا چهارشنبه
(پنج روز در هفته)
8:00 - 13:30 A1.1 تا B1.2
فشرده پلاس زوج 12 سه x نود دقیقه چهارهفته روزهای زوج
(سه روز در هفته)
8:00 - 13:30 A1.1 تا B2.4
فشرده زوج 18 دو x نود دقیقه شش هفته روزهای زوج
(سه روز در هفته)
14:00 - 17:30
18:00 - 21:15
همه سطح ها
فشرده فرد 18 دو x نود دقیقه شش هفته روزهای فرد
(سه روز در هفته)
14:00 - 17:30
18:00 - 21:15
همه سطح ها
فشرده کامپکت 12 سه x نود دقیقه شش هفته روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
(دو روز در هفته)
8:00 - 13:30 همه سطح ها
فشرده آخر هفته 12 سه x نود دقیقه شش هفته روزهای پنجشنبه و جمعه
(دو روز در هفته)
8:00 - 13:30 همه سطح هامشخصات دوره‌های آنلاین بزرگسالان
نوع دوره تعداد جلسات مدت زمان هر جلسه مدت دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری سطوح قابل ارائهفشرده زوج
آنلاین
18 دو x نود دقیقه شش هفته روزهای زوج
(سه روز در هفته)
8:00 - 11:30
14:00 - 17:30
18:00 - 21:15
بر اساس ثبت درخواست
فشرده فرد
آنلاین
18 دو x نود دقیقه شش هفته روزهای فرد
(سه روز در هفته)
8:00 - 11:30
14:00 - 17:30
18:00 - 21:15
بر اساس ثبت درخواست