برای ثبت درخواست تعیین سطح رده سنی نوجوانان و دریافت وقت مراجعه حضوری، به صفحه "درخواست تعیین سطح" مراجعه و فرم مربوطه را پر کنید.

پس از ثبت فرم درخواست، همکاران ما ظرف 3 تا 5 روز کاری جهت هماهنگی وقت مراجعه حضوری، با شما تماس خواهند گرفت. 

 

 

مشخصات دوره های نوجواناننوع دوره تعداد جلسات مدت زمان هر جلسه مدت دوره روز های برگزاری ساعت برگزاری شهریه دوره (ريال)

ترمیک زوج 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای زوج 18:00 - 19:30 16,900,000

ترمیک فرد 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای فرد 18:00 - 19:30 16,900,000

ترمیک فرد آنلاین 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای فرد 16:00 - 17:30 14,900,000