+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

 

ثبت نام ترم جدید

فشرده زوج و فرد / فشرده کامپکت و آخرهفته
 

 

آیین نامه ثبت نام 

- ثبت نام ها بر اساس الویت بندی زیر انجام میگیرد:
                    الویت اول: زبان آموزانی که در روز و ساعت کلاس ترم قبل خود ثبت نام میکنند.
                    الویت دوم: زبان آموزانی که قصد تغییر ساعت یا روز کلاس خود را دارند.
                    الویت سوم: برای متقاضیان تعیین سطح شده که قصد ثبت نام کلاس را دارند. 

 

با توجه به افزایش قابل توجه درخواست ها برای کلاس های عصر، توجه داشته باشید که: 

- کلاس های با تعداد زیر 8 نفر به حد نصاب نرسیده و فورا کنسل خواهند شد.

- ظرفیت کلاس های بر اساس گنجایش کلاس ها تعیین شده و در دوران کرونا به هیچ وجه قابل افزایش نیستند.

- ثبت نام با تاخیر شامل 50 هزار تومان جریمه می باشد.

لذا خواهشمندیم کلاس خود را به موقع ثبت نام کنید و برای کلاس خود حتی المقدور یک ساعت جایگزین در نظر بگیرید. 

 

آیین نامه برگزاری کلاس ها

با توجه به اعلام عبور امواج کرونا و دریافت نسبی واکسیناسیون همگانی، به اطلاع می‌رسانیم که کلیه کلاس‌های حضوری، با توجه به قوانین زیر برگزار می‌شود:


- رعایت فاصله اجتماعی 2 متر میان تک تک زبان آموزان‌
استفاده از ماسک در تمام مدت برگزاری کلاس‌
رعایت کلیه موارد بهداشتی مانند ضد عفونی کلاس قبل از برگزاری کلاس و استفاده از تب سنج در بدو‌ ورود به آموزشگاه‌

به این جهت از کلیه زبان آموزانی که به هرگونه مایل به زدن واکسن نیستند، ساکن خارج‌ از تهران (شهرستان، خارج از کشور) هستند، دارای بیماری‌های خاص بوده و یا اصولا از حضور در کلاس واهمه دارند، خواهشمندیم ترم آینده در کلاسهای «فقط آنلاین» شرکت نمایند.

 

در صورت قرمز شدن وضعیت پایتخت، تمامی کلاس های حضوری بدون وققه به صورت آنلاین ادامه پیدا خواهند کرد. لازم به ذکر است شهریه مصوب جلسات دوره های حضوری که در بازه زمانی تعطیلات و محدودیت ها آنلاین برگزار میشود، ثابت بوده و مابه التفاوتی به این جلسات تعلق نمیگیرد. 

 

آیین نامه انصراف از دوره:  

انصراف بعد از جلسه اول و ذخیره شهریه کلاس، امکان پذیر نیست.

ثبت انصراف، قبل از شروع دوره یا در حین برگزاری جلسه اول امکان پذیر است و عودت وجه با کسر 10 درصد از شهریه کلاس انجام میگیرد.

تعیین زمان عودت شهریه بعد از ثبت انصراف، بر عهده موسسه آموزش عالی آزاد گفتار آفرین کارن خواهد بود.

 

ثبت نام شما در کلاس، به منزله مطالعه دقیق، آگاهی و تأیید کلیه موارد ذکر شده در موسسه آموزش عالی آزاد گفتار آفرین کارن می باشد.

 

C1.3
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
C1.3 فشرده فرد عصر 5875 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 10:00
الویت دوم: ساعت 10:30
الویت سوم ساعت: 10:45
C1.2
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
C1.2 فشرده زوج ظهر 5841 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 10:00
الویت دوم: ساعت 10:30
الویت سوم ساعت: 10:45
C1.1
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
C1.1 فشرده فرد عصر 5874 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 10:00
الویت دوم: ساعت 10:30
C1.1
Online
فشرده زوج عصر
آنلاین
5825 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
(آنلاین)
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 10:00
الویت دوم: ساعت 10:30
B2.4
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.4 فشرده زوج ظهر 5840 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 10:00
الویت دوم: ساعت 10:30
الویت سوم ساعت: 10:45
B2.4 فشرده زوج عصر 5850 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 10:00
الویت دوم: ساعت 10:30
الویت سوم ساعت: 10:45
B2.4 فشرده کامپکت 5859 1401/04/12 1401/05/25 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 10:00
الویت دوم: ساعت 10:30
الویت سوم ساعت: 10:45
B2.3
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.3 فشرده زوج ظهر 5839 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 11:00
الویت دوم: ساعت 11:30
الویت سوم ساعت: 11:45
B2.3 فشرده زوج عصر 5849 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 11:00
الویت دوم: ساعت 11:30
الویت سوم ساعت: 11:45
B2.3 فشرده فرد ظهر 5866 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 11:00
الویت دوم: ساعت 11:30
الویت سوم ساعت: 11:45
B2.3 فشرده فرد عصر 5873 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 11:00
الویت دوم: ساعت 11:30
الویت سوم ساعت: 11:45
B2.3
Online
فشرده فرد عصر
آنلاین
5802 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 11:00
الویت دوم: ساعت 11:30
الویت سوم ساعت: 11:45
B2.2
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
دوره فشرده‌ برای این سطح، در تیر ماه برگزار نخواهد شد.
B2.1
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.1 فشرده زوج ظهر 5838 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 11:00
الویت دوم: ساعت 11:30
B2.1 فشرده فرد عصر 5872 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 11:00
الویت دوم: ساعت 11:30
B2.1 فشرده پلاس زوج 5889 1401/04/29 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 08:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 11:00
الویت دوم: ساعت 11:30
B2.1 فشرده آخر هفته 5885 1401/04/17 1401/05/27 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 11:00
الویت دوم: ساعت 11:30
B2.1
Online
فشرده زوج عصر
آنلاین
5795 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
(آنلاین)
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 11:00
الویت دوم: ساعت 11:30
B1.3
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B1.3 فشرده زوج ظهر 5837 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 12:00
الویت دوم: ساعت 12:30
الویت سوم ساعت: 12:45
B1.3 فشرده زوج عصر 5847 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 12:00
الویت دوم: ساعت 12:30
الویت سوم ساعت: 12:45
B1.3 فشرده کامپکت 5858 1401/04/12 1401/05/25 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 12:00
الویت دوم: ساعت 12:30
الویت سوم ساعت: 12:45
B1.3 فشرده فرد عصر 5871 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 12:00
الویت دوم: ساعت 12:30
الویت سوم ساعت: 12:45
B1.3 فشرده آخر هفته 5884 1401/04/17 1401/05/27 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 12:00
الویت دوم: ساعت 12:30
الویت سوم ساعت: 12:45
B1.3
Online
فشرده فرد عصر
آنلاین
5801 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 12:00
الویت دوم: ساعت 12:30
الویت سوم ساعت: 12:45
B1.2
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B1.2 فشرده زوج عصر 5846 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 13:00
الویت دوم: ساعت 13:30
الویت سوم ساعت: 13:45
B1.2 فشرده کامپکت 5857 1401/04/12 1401/05/25 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 13:00
الویت دوم: ساعت 13:30
الویت سوم ساعت: 13:45
B1.2 فشرده فرد ظهر 5864 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 13:00
الویت دوم: ساعت 13:30
الویت سوم ساعت: 13:45
B1.2 فشرده فرد ظهر 5865 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 13:00
الویت دوم: ساعت 13:30
الویت سوم ساعت: 13:45
B1.2 فشرده فرد عصر 5870 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 13:00
الویت دوم: ساعت 13:30
الویت سوم ساعت: 13:45
B1.2 فشرده آخر هفته 5883 1401/04/17 1401/05/27 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 13:00
الویت دوم: ساعت 13:30
الویت سوم ساعت: 13:45
B1.2
Online
فشرده زوج صبح
آنلاین
5790 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 11:30
(آنلاین)
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 13:00
الویت دوم: ساعت 13:30
الویت سوم ساعت: 13:45
B1.2
Online
فشرده زوج عصر
آنلاین
5794 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
(آنلاین)
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 13:00
الویت دوم: ساعت 13:30
الویت سوم ساعت: 13:45
B1.1
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B1.1 فشرده زوج ظهر 5836 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 14:00
الویت دوم: ساعت 14:30
الویت سوم ساعت: 14:45
B1.1 فشرده زوج عصر 5845 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 14:00
الویت دوم: ساعت 14:30
الویت سوم ساعت: 14:45
B1.1 فشرده کامپکت 5856 1401/04/12 1401/05/25 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 14:00
الویت دوم: ساعت 14:30
الویت سوم ساعت: 14:45
B1.1 فشرده فرد ظهر 5863 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 14:00
الویت دوم: ساعت 14:30
الویت سوم ساعت: 14:45
B1.1 فشرده فرد عصر 5869 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 14:00
الویت دوم: ساعت 14:30
الویت سوم ساعت: 14:45
B1.1 فشرده آخر هفته 5881 1401/04/17 1401/05/27 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 14:00
الویت دوم: ساعت 14:30
الویت سوم ساعت: 14:45
B1.1 فشرده آخر هفته 5882 1401/04/17 1401/05/27 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 14:00
الویت دوم: ساعت 14:30
الویت سوم ساعت: 14:45
B1.1
Online
فشرده فرد صبح
آنلاین
5797 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 8:00 تا 11:30
(آنلاین)
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 14:00
الویت دوم: ساعت 14:30
الویت سوم ساعت: 14:45
B1.1
Online
فشرده فرد عصر
آنلاین
5800 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 14:00
الویت دوم: ساعت 14:30
الویت سوم ساعت: 14:45
A2.2
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
A2.2 فشرده زوج ظهر 5835 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 15:00
الویت دوم: ساعت 15:30
الویت سوم ساعت: 15:45
A2.2 فشرده زوج عصر 5844 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 15:00
الویت دوم: ساعت 15:30
الویت سوم ساعت: 15:45
A2.2 فشرده کامپکت 5854 1401/04/12 1401/05/25 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 15:00
الویت دوم: ساعت 15:30
الویت سوم ساعت: 15:45
A2.2 فشرده کامپکت 5855 1401/04/12 1401/05/25 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 15:00
الویت دوم: ساعت 15:30
الویت سوم ساعت: 15:45
A2.2 فشرده فرد ظهر 5862 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 15:00
الویت دوم: ساعت 15:30
الویت سوم ساعت: 15:45
A2.2 فشرده آخر هفته 5880 1401/04/17 1401/05/27 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 15:00
الویت دوم: ساعت 15:30
الویت سوم ساعت: 15:45
A2.2
Online
فشرده زوج صبح
آنلاین
5789 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 11:30
(آنلاین)
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 15:00
الویت دوم: ساعت 15:30
الویت سوم ساعت: 15:45
A2.2
Online
فشرده زوج عصر
آنلاین
5793 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
(آنلاین)
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 15:00
الویت دوم: ساعت 15:30
الویت سوم ساعت: 15:45
A2.1
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
A2.1 فشرده زوج ظهر 5834 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 1600
الویت دوم: ساعت 16:30
الویت سوم ساعت: 16:45
A2.1 فشرده زوج عصر 5843 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 16:00
الویت دوم: ساعت 16:30
الویت سوم ساعت: 16:45
A2.1 فشرده کامپکت 5853 1401/04/12 1401/05/25 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 1600
الویت دوم: ساعت 16:30
الویت سوم ساعت: 16:45
A2.1 فشرده فرد ظهر 5861 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 16:00
الویت دوم: ساعت 16:30
الویت سوم ساعت: 16:45
A2.1 فشرده فرد عصر 5868 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 1600
الویت دوم: ساعت 16:30
الویت سوم ساعت: 16:45
A2.1 فشرده آخر هفته 5878 1401/04/17 1401/05/27 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 16:00
الویت دوم: ساعت 16:30
الویت سوم ساعت: 16:45
A2.1 فشرده آخر هفته 5879 1401/04/17 1401/05/27 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 1600
الویت دوم: ساعت 16:30
الویت سوم ساعت: 16:45
A2.1
Online
فشرده زوج صبح
آنلاین
5788 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 11:30
(آنلاین)
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 16:00
الویت دوم: ساعت 16:30
الویت سوم ساعت: 16:45
A2.1
Online
فشرده فرد ظهر
آنلاین
5798 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
(آنلاین)
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 16:00
الویت دوم: ساعت 16:30
الویت سوم ساعت: 16:45
A2.1
Online
فشرده فرد عصر
آنلاین
5799 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 16:00
الویت دوم: ساعت 16:30
الویت سوم ساعت: 16:45
A1.2
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
A1.2 فشرده زوج ظهر 5832 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 1700
الویت دوم: ساعت 17:30
الویت سوم ساعت: 17:45
A1.2 فشرده زوج ظهر 5833 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 17:00
الویت دوم: ساعت 17:30
الویت سوم ساعت: 17:45
A1.2 فشرده زوج عصر 5842 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 1700
الویت دوم: ساعت 17:30
الویت سوم ساعت: 17:45
A1.2 فشرده کامپکت 5851 1401/04/12 1401/05/25 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 17:00
الویت دوم: ساعت 17:30
الویت سوم ساعت: 17:45
A1.2 فشرده کامپکت 5852 1401/04/12 1401/05/25 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 1700
الویت دوم: ساعت 17:30
الویت سوم ساعت: 17:45
A1.2 فشرده فرد ظهر 5860 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 17:00
الویت دوم: ساعت 17:30
الویت سوم ساعت: 17:45
A1.2 فشرده فرد عصر 5867 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 1700
الویت دوم: ساعت 17:30
الویت سوم ساعت: 17:45
A1.2 فشرده آخر هفته 5876 1401/04/17 1401/05/27 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 17:00
الویت دوم: ساعت 17:30
الویت سوم ساعت: 17:45
A1.2 فشرده آخر هفته 5877 1401/04/17 1401/05/27 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 1700
الویت دوم: ساعت 17:30
الویت سوم ساعت: 17:45
A1.2
Online
فشرده زوج ظهر
آنلاین
5791 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
(آنلاین)
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 17:00
الویت دوم: ساعت 17:30
الویت سوم ساعت: 17:45
A1.2
Online
فشرده زوج عصر
آنلاین
5792 1401/04/13 1401/05/26 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
(آنلاین)
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 17:00
الویت دوم: ساعت 17:30
الویت سوم ساعت: 17:45
A1.2
Online
فشرده فرد صبح
آنلاین
5796 1401/04/14 1401/05/27 روزهای فرد
ساعت 8:00 تا 11:30
(آنلاین)
شنبه
1401/04/11
الویت اول: ساعت 17:00
الویت دوم: ساعت 17:30
الویت سوم ساعت: 17:45

 

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
موسسه آموزش عالی کارن 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد