+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

 

 برنامه کلاسی ترم جدید نوجوانان

 

 

آیین نامه ثبت نام و برگزاری کلاس ها

- ثبت نام ها بر اساس الویت بندی زیر انجام میگیرد:
                    الویت اول: زبان آموزانی که در روز و ساعت کلاس ترم قبل خود ثبت نام میکنند.
                    الویت دوم: زبان آموزانی که قصد تغییر ساعت یا روز کلاس خود را دارند.
                    الویت سوم: برای متقاضیان تعیین سطح شده که قصد ثبت نام کلاس را دارند. 

- حداقل ظرفیت کلاس ها 8 نفر می باشد و کلاس هایی که کمتر از حداقل ظرفیت ثبت نام شده باشند، کنسل خواهند شد. 

- متقاضیان می بایست بر اساس الویت خود و در زمان مقرر ثبت نام کنند. در صورت تکمیل ظرفیت کلاس، موسسه آموزش عالی آزاد گفتار آفرین کارن از ثبت نام خارج از ظرفیت معذور است. ثبت نام با تاخیر 100 هزار تومان جریمه خواهد داشت. 

 

آیین نامه انصراف از دوره:  

انصراف بعد از جلسه اول و ذخیره شهریه کلاس، امکان پذیر نیست.

ثبت انصراف، قبل از شروع دوره یا در حین برگزاری جلسه اول امکان پذیر است و عودت وجه با کسر 10 درصد از شهریه کلاس انجام میگیرد. درخواست انصراف از بازه زمانی مذکور، امکان پذیر نمیباشد.

تعیین زمان عودت شهریه بعد از ثبت انصراف، برعهده موسسه آموزش عالی آزاد گفتار آفرین کارن خواهد بود.  

ثبت نام شما در کلاس های خانه فرهنگ کیهان، به منزله مطالعه دقیق، آگاهی و تأیید کلیه موارد ذکر شده در موسسه آموزش عالی آزاد گفتار آفرین کارن می باشد. 

 

کلاس‌ ترم جدید نوجوانان
(مرداد 1401)
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B1.2
Online
ترمیک 3 ماهه 5943 1401/06/02 1401/08/28 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین
پنج شنبه
1401/05/27
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A2.2
حضوری
ترمیک 3 ماهه 5944 1401/06/02 1401/08/28 روزهای زوج
ساعت 16:00 تا 17:30
پنج شنبه
1401/05/27
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A2.2
Online
ترمیک 3 ماهه 5945 1401/06/01 1401/08/26 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین
پنج شنبه
1401/05/27
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A2.2
Online
ترمیک 3 ماهه 5946 1401/06/01 1401/08/26 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 17:30
آنلاین
پنج شنبه
1401/05/27
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A2.1
حضوری
ترمیک 3 ماهه 5947 1401/06/01 1401/08/26 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 17:30
پنج شنبه
1401/05/27
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A2.1
Online
ترمیک 3 ماهه 5949 1401/06/01 1401/08/26 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین
پنج شنبه
1401/05/27
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A1.2
حضوری
ترمیک 3 ماهه 5950 1401/06/02 1401/08/28 روزهای زوج
ساعت 16:00 تا 17:30
پنج شنبه
1401/05/27
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
موسسه آموزش عالی کارن 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد