برنامه کلاسی ترم جدید نوجوانان

 

 

آیین نامه ثبت نام و برگزاری کلاس ها

- ثبت نام ها بر اساس الویت بندی زیر انجام میگیرد:
                    الویت اول: زبان آموزانی که در روز و ساعت کلاس ترم قبل خود ثبت نام میکنند.
                    الویت دوم: زبان آموزانی که قصد تغییر ساعت یا روز کلاس خود را دارند.
                    الویت سوم: برای متقاضیان تعیین سطح شده که قصد ثبت نام کلاس را دارند. 

- حداقل ظرفیت کلاس ها 8 نفر می باشد و کلاس هایی که کمتر از حداقل ظرفیت ثبت نام شده باشند، کنسل خواهند شد. 

- متقاضیان می بایست بر اساس الویت خود و در زمان مقرر ثبت نام کنند. در صورت تکمیل ظرفیت کلاس، موسسه آموزش عالی آزاد گفتار آفرین کارن از ثبت نام خارج از ظرفیت معذور است. ثبت نام با تاخیر 100 هزار تومان جریمه خواهد داشت. 

 

آیین نامه انصراف از دوره:  

انصراف بعد از جلسه اول و ذخیره شهریه کلاس، امکان پذیر نیست.

ثبت انصراف، قبل از شروع دوره یا در حین برگزاری جلسه اول امکان پذیر است و عودت وجه با کسر 10 درصد از شهریه کلاس انجام میگیرد. درخواست انصراف از بازه زمانی مذکور، امکان پذیر نمیباشد.

تعیین زمان عودت شهریه بعد از ثبت انصراف، برعهده موسسه آموزش عالی آزاد گفتار آفرین کارن خواهد بود.  

ثبت نام شما در کلاس های خانه فرهنگ کیهان، به منزله مطالعه دقیق، آگاهی و تأیید کلیه موارد ذکر شده در موسسه آموزش عالی آزاد گفتار آفرین کارن می باشد.

 

کلاس‌ ترم جدید نوجوانان
(تیر 1402)
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B1.2
حضوری
ترمیک 3 ماهه 6699 1402/04/06 1402/07/04 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 17:30
پنج شنبه
1402/04/01
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 18:00
الویت سوم ساعت 18:15
B1.1
حضوری
ترمیک 3 ماهه 6700 1402/04/07 1402/07/03 روزهای زوج
ساعت 16:00 تا 17:30
پنج شنبه
1402/04/01
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 18:00
الویت سوم ساعت 18:15